1543. évi XXVI. törvénycikk

a vámhelyeken az uj és szokatlan vámok szedése eltörlendő és megszüntetendő

Minthogy általános a panasz, hogy némelyek részint harminczadok, részint vámok czimén szokatlan helyeken uj, még pedig igen terhes pénzbehajtásokat kezdettek meg és hoztak divatba, a mi által nemcsak a szabad városok polgárait és a jobbágyokat, hanem a nemeseket is nagyon keményen zaklatják és adóztatják meg olyan dolgaik után, a melyeket nem kereskedésre, hanem szükséges használatra vásárolnak, vagy megvásárolván, haza visznek:

1. § Azért végezték, hogy az ilyen uj és szokatlan pénzbeszedéseket, a melyeket akárki és akárhol a nemesek és polgárok és az ország lakosai közszabadságának a hátrányára kezdett meg és hozott be, el kell törölni és meg kell szüntetni.

2. § És a kapitány uraknak rajta kell lenniök, hogy azok, a kik a jelen határozat ellen cselekszenek, méltó büntetésüket elvegyék.

3. § Hasonlóképen mind a szabad, mind a bányavárosok szabadságát is tiszteletben kell tartani.

4. § És a polgárokat nem szabad kiváltságaik ellenére igazságtalan, szokatlan letartóztatásokkal, vámokkal vagy pénzbeszedésekkel megnyomoritani.


  Vissza az oldal tetejére