1543. évi XXXI. törvénycikk

a kanczellária a törvényekkel ellenkező leveleket vagy panaszokat ne adjon ki

Minthogy pedig a közhatározatoknak és ama törvényeknek, a melyeket a királyi felség megerősitett, érvényeseknek és sérthetetleneknek kell lenniök:

1. § Méltóztassék Ő felsége kegyesen meghagyni, hogy az ő kanczelláriájából bárki sürgetésére vagy tolakodó kérésére a köztörvényekkel ellenkező vagy azok erejét megszüntető leveleket és parancsokat ki ne adjanak.


  Vissza az oldal tetejére