1543. évi XXXV. törvénycikk

a fekvőjószágok igazságtalan elfoglalására következő iktatásoknak semmi erejük se legyen

Továbbá, hogy a fekvő jószágok erőszakos és igazságtalan elfoglalása után eszközölt iktatások teljesen erőtleneknek tekintendők:

1. § És a kapitány urak kötelesek az ilyen fekvő jószágok dolgát helyrehozni és azokat az erőszakos foglalók kidobása után visszaadni azoknak, a kiktől elvették és a kikre tartoznak.


  Vissza az oldal tetejére