1545. évi V. törvénycikk

a nemesek, közönséges hadviselés idején, hütlenség vétkének büntetése alatt, a király mellett személyesen menjenek hadba

A mi pedig a közönséges hadjáratra való jövő készületet illeti, elhatározták:

1. § Hogy a közönséges hadjáratban az összes főpap uraknak, báróknak, előkelőknek, nemeseknek és más birtokosoknak, hütlenség vétke alatt, személyesen kell a császári és királyi szent felség személye mellett résztvenni.

2. § És hogy a közönséges hadjáratra, a kapuknak legközelebb eszközlendő összeirásához képest (a mely alól a zsellérek kivételével egyáltalán sem szabados, sem bárki más mentes nem leszen) saját személyükön kivül minden tiz jobbágyuk után egy-egy jól fegyverzett lovast kell magukkal vinniök.


  Vissza az oldal tetejére