1545. évi IX. törvénycikk

a megtalált szökevényszolga visszaadandó az ő urának; ha a hadjárat után kerül elő, fejét veszitse

Ha a hadseregben valakinek a szolgája titkon eltávoznék és ott megtalálható, akkor a kapitány adja vissza az urának, bárhol kapnák is meg azt.

1. § De ha a hadseregben meg nem található, akkor az ilyen szolgának az ura állitson (a kapitánytól e czélra kért határidőre) helyébe egy másikat.

2. § És ha azután, a hadjárat befejeztével, azt a szökevényt bárhol is megkapnák, halállal büntessék.

3. § A ki pedig azt megkeresésre nem akarná visszaadni, az fizesse meg a szolga urának annak a diját.


  Vissza az oldal tetejére