1545. évi XXIII. törvénycikk

minden tiz plébános és oltárigazgató egy-egy lovast küldjön

A községi plébánosok és oltárigazgatók közül tiz személy egy lovast tartson.

1. § Akképen, hogy egymás közt egybevetést eszközölvén, az, a kinek nagyobb a vagyona és jövedelme, a lovas tartására többet fizessen.


  Vissza az oldal tetejére