1545. évi XXVI. törvénycikk

hadi szemle alkalmával a csapatokról lajstromot készitsenek, mely a vármegyéhez küldendő, hogy abból meg lehessen tudni, vajjon az urak és nemesek elegendő katonát állitottak-e ki az ő javaik után?

Hogy hadiszemle alkalmával mind az urak, mind a nemesek mutassák ki külön-külön a bármely vármegyében fekvő jószágaik után tartandó katonáik számát:

1. § És az összes csapatokról készüljön egy lajstrom, a mely lajstromnak másolatát adják a szemlemesterek pecséteik alatt az egyes vármegyék alispánjainak vagy az ország kapitányainak a kezéhez, hogy ezek is megtudják, vajjon az urak és nemesek az ő csapataikat minden vármegyéből teljes számban állitják-e ki s tartják fön? nehogy hiba és csalás történjék.

2. § Ha az urak akarják: ők is kaphatnak az ilyen szemlelajstromból másolatot, nehogy később, ha a királyi felség valakinek a fekvő jószágait, az ő csapatainak hiányossága miatt, jól érdemesült személynek adományozza, nehézség támadhasson és valaki azt mondhassa, hogy ő a közönséges törvénynek eleget tett.


  Vissza az oldal tetejére