1545. évi XXXV. törvénycikk

a helytartó a nagyobb nyolczados törvényszakokon kívül milyen ügyekben biráskodjék?

A helytartó ur azonban a felebbvitt ügyekben, az öt esetben, valamint az ujabb hatalmaskodásokban és birtokfoglalásokban, melyeket helytartóságának ideje óta követtek el, bármifélék legyenek is azok, azokon a határidőkön kivül is mindenkor biráskodjék azokkal, a kiket erre elégségesnek tart.


  Vissza az oldal tetejére