1545. évi XXXVII. törvénycikk

fekvőjószágok elfoglalása miatt az egyik fivér perbe foghatja a másikat

Hogy, ha több fivérnek a fekvő jószágai, egyiköknek gyermekek nélkül való elhalálozásával egyenlően szállottak át a többi fivérekre és e fivérek egyike azokat Lajos király halála óta elfoglalta: ezekre nézve hasonlóképen ugyanazokban a határidőkben kell biráskodni.


  Vissza az oldal tetejére