1545. évi XXXVIII. törvénycikk

a kik bebizonyitják, hogy fekvőjószágra vonatkozó leveleiket elveszitették, azok ne essenek el jogaiktól

Ezenkivül, mivel ezek alatt a zavarok alatt, vagy már azelőtt is, mind az uraknak, mind a nemeseknek ugy a kezükön volt, mint az azután törvényesen szerzett fekvő jószágaikra vonatkozó igen sok levele elveszett.

1. § Azért, nehogy valaki e hiány miatt jogaitól elessék, határozták, hogy a kik az ilyen levelekre, okiratokra és törvénykezési ügyekre nézve azoknak a törvényes és kielégitő tanuságával, a kiknek a dolog valóságáról világos tudomásuk van, bizonyságot nyujthatnak, igaz joguktól és ügyüktől el ne essenek.


  Vissza az oldal tetejére