1545. évi XLVI. törvénycikk

Végles, Dobraniva és Lipcse visszaadandók

Hogy a királyné Ő felsége Végles, Dobraniva és Lipcse várakat végre valahára már adja vissza azoknak, a kikre tartoznak, a mint ez minden korábbi gyülésen el lett határozva.

1. § Nehogy Ő felségének példájára mások is merészkedjenek idegen javakat visszatartani.

2. § És ne tartsa meg azokat a mások kezén levő fekvő jószágai fejében, mivel ezeket nem az urak vagy nemesek adták vagy zálogositották el másoknak.


  Vissza az oldal tetejére