1723. évi CXVII. törvénycikk

különfélenemü kézmüveseknek az országba behozataláról

Ő legsz. felsége kegelmesen rendelkezni fog, hogy különféle nemü kézmüveseket hivjanak az országba, a közterhektől való és tizenöt éven át tartó teljes mentesség biztositásával.

1. § Különben a királyi helytartótanács gondoskodni fog, hogy ily kézmüveseknek azokon a helyeken, hol lakásukat tartják, telkeik ne legyenek (nehogy ezeknek müvelése őket a kézmüvességtől elvonja).

2. § S ugyanaz a forgalom előmozditására külön kereskedelmi szabályzatokat fog kidolgozni és Ő legsz. felsége elé fölterjeszteni, hogy azok a szomszéd országokkal s tartományokkal is közölhetők legyenek, és ezeknek hozzájárulásával a kereskedelem is jobb sikerrel intézhető s folytatható legyen.

3. § Arra pedig vigyázni kell, hogy az ily külföldről bejött kézmüvesek, az emlitett mentesség kitöltött évei után el ne távozzanak, hanem az állandó itt lakást folytassák.