1790/91. évi XXXIII. törvénycikk

a népességnek közigazgatási és katonai czélból való összeirásáról

A közigazgatási és katonai összeirás már eltörültetvén, az ezentul foganatositandó népszámlálás tervét egy kiküldendő bizottság fogja kidolgozni és azt a legközelebb tartandó országgyülés elé terjeszteni.