1791. évi erdélyi XIV. törvénycikk

a magyar és székely nemzet kebelében levő városok, mezővárosok és kiváltságolt helyek előbbeni törvényes joghatóságának és szabadságának a visszaállitásáról és fentartásáról és Oláhfalu kiváltságolt községének az országgyülésen való ülés és szavazatjogáról

Hasonlóképen megerősitik, a jelen törvénycikkely erejénél fogva, a magyar és székely nemzet kebelében levő szabad királyi városok, mezővárosok, továbbá ugy a szabad, mint a nemes és kiváltságolt községek törvényes joghatóságát és szabadságait a maguk törvényes állapotában, különösen pedig visszaállitják a többi taksáshelyek között Oláhfalu kiváltságolt székely községnek az országgyülésen való szavazás és ülésjogát, a melyet, mint tudva van, ezelőtt is élvezett.


  Vissza az oldal tetejére