1791. évi erdélyi XXXIV. törvénycikk

a világi biróságok előtt tárgyalt házassági ügyekről és a világi biróságok részéről itéletileg kimondott elválás után kötött házasságból született gyermekek törvényes állapotáról

A házassági pereket és ügyeket azokra a dolgokra nézve, a melyek a néhai felséges II. József rendelkezései értelmében a világi biróságok elébe vitettek, a bevett vallások illető egyházi törvényszékeire utasitván, az ilyen perekben a világi törvényszékek részéről hozott itéletek és a világi törvényszékek itéletével kimondott elválás után kötött házasságból született gyermekek tekintetében Ő szent felsége beleegyezésével határozzák, hogy a világi biróságoknak házassági perekben hozott itéletei minden időben és valláskülönbség nélkül tartsák meg erejüket és a világi biróság itélete utján kimondott elválás után kötött házasságból született gyermekeket törvényeseknek kell tekinteni.


  Vissza az oldal tetejére