1791. évi erdélyi XLI. törvénycikk

azokról a perekről, melyek az első folyamodásu biróságoknál a perbebocsátkozásig jutottak vagy az ügydöntő kifogások megtétele mellett maradtak abba, avagy a melyeket az érdem szakában helyeztek az iratcsomóba

Azok a perek, a melyek az alperes érdemleges felelete következtében a perbebocsátkozásig jutottak, vagy az ügydöntő kifogásoknál szakadtak meg, az illetékes biróság előtt ott folytatandók, a hol megszakadtak; azokat pedig, a melyeket az érdem vagy az ügydöntő kifogások szakában helyeztek az iratcsomóba, az illetékes biróság előtt az iratcsomóból meg kell vizsgálni, ki nem zárva az itélet után a jogorvoslatok használatát, a melyeknek a hazai törvények értelmében helyük lehet.


  Vissza az oldal tetejére