1791. évi erdélyi XLV. törvénycikk

a királyi táblán felebbezés következtében felülvizsgált, de a királyi főkormányszék elébe még föl nem terjesztett peres ügyekről

A királyi táblán felebbezés következtében megvizsgált peres ügyeket, a melyek azért, mivel a feleknek az itéletet még ki nem adták vagy pedig a felebbezést még be nem jelentették, vagy ha mindjárt a felebbezés bejelentése meg is történt, mind a mellett az idő rövidsége miatt még nem jutottak a királyi főkormányszék elébe, ha a hazai törvények értelmében első folyamodásban az alsó biróság elébe tartoznak s azokban felebbezésnek helye nincs, végrehajtás végett az alsó birósághoz kell visszaküldeni; a melyekben pedig a törvények értelmében a felebbezés meg van engedve, azok, még az itéletek egybehangzása esetében is, ha felebbezés történt, a királyi főkormányszék elébe terjesztendők; azokra a peres ügyekre nézve pedig, a melyek a törvények szerint első folyamodásban a királyi tábla birói széke elébe tartoznak: s a melyekben perujitásnak is helye lehet, szabad legyen a pervesztes félnek, ha mindjárt felebbezett volna is, akár ezt az első törvénykezéi időszakban abba hagyva, perujitást bejelenteni, akár pedig a felebbezéshez ragaszkodni, s miután ez iránt az ellenfelet is ugyanabban a törvénykezési szakban megintette, a közbevetett jogorvoslatot vagy felebbezést a második törvénykezési időszakban folyamatba tenni köteles.


  Vissza az oldal tetejére