1791. évi erdélyi XLVIII. törvénycikk

a régi módon tárgyalt és akár a királyi táblához, akár pedig innen a főkormányszékhez felebbezett és felküldött perekről, a melyekben a felküldendő leveleket még nem adták ki

Az olyan pereket, a melyeket a régi módszerint a különböző első folyamodásu biróságok előtt inditottak és döntöttek el, innen pedig a királyi táblához felebbeztek és küldtek át, mindazonáltal az átküldő levelet a királyi táblánál be nem mutatták, a felebbezők azt az első törvénykezési időszak alatt megvizsgálás végett a királyi táblának bemutathatják és ha csak az ellenfél a felebbezésnek a törvényszabta határidőkön belül való tovább nem folytatása okán ellent nem mondott, az ügyet a királyi tábla meg fogja vizsgálni. Ugyanezt kell érteni a tábla itélőszékétől a felülvizsgálati biróság elébe felebbezett ügyekről is, a melyekben tudniillik az átküldő leveleket a királyi főkormányszéknek még be nem mutatták.


  Vissza az oldal tetejére