1802. évi II. törvénycikk

a nem nemes népesség összeirásáról

Ő szent felsége jóváhagyásával határozzák a karok és rendek, hogy a nem nemes nép megszámlálása az országgyülésileg megállapitott módon hajtassék végre.