1836. évi XVII. törvénycikk

a nem-nemesek büntető pereiben hozott itéletek felebbviteléről, és végrehajtásáról

Addig is, míg a büntető perek folyamatáról bővebb rendelkezés tétetnék, a nem-nemeseknek büntető pereiben hozott itéletek felebbvitelére és végrehajtására nézve következő rendszabások határoztatnak meg:

1. § Megengedtetik a nem-nemeseknek a felebbvitel mind azon büntető perekben, mellyekben a nem-nemes a nemessel együtt mint bün-társak állanak, s a mellyek a nemesek részéről felebb vitetnek; - továbbá akkor is, midőn a felperes köz Tiszti-Ügyész az itéletet felebb vinni tartozik, - úgy szinte azon perekben is, mellyekben birói itélet következésében a hivatalt-viselők hivataljaiktól megfosztatnak.

2. § Az itéletek által kiszabott verettetési büntetésnek időnkénti végrehajtására rendeltetik: hogy ezen testi büntetéssel az elitélt rab egy fertály esztendő lefolytában, ugyan azon egy itéletnél fogva, csak egyszer fenyíttethessék, melly idő alatt ezen büntetés bár melly ürügy alatt se ismételtessék, sőt ha az egyszerre elveendő 25 ütéseknél a fenyítés sulyosabb volna, avval az elitélt rab csak fél évenként illettethessék.


  Vissza az oldal tetejére