1836. évi XXIII. törvénycikk

a Szathmári Káptalannak hitelességi kiváltság adatik

A Szathmári Káptalannak a hitelesség kiváltsága olly módon tulajdoníttatik: hogy ez jövendőre kiadásokat tulajdon neve és pecsétje alatt tehessen, és minden, hiteles helyeket illető foglalatosságokban eljárhasson, egyszersmind pedig minden a hitelesség kiváltságával öszvekötött kötelességeket, az 1741-ki 25-dik törvénycikkely értelmében, teljesíteni tartozzék.


  Vissza az oldal tetejére