1836. évi XXIV. törvénycikk

Négyesi Báró Szepessy Ignácz, Pécsi püspök által Pécsen alapított Académiáról

Hála-érzéssel fogadják az Ország Rendei Négyesi Báró Szepessy Ignácz, Pécsi Püspöknek, a közjó előmozdításában bizonyított munkás buzgóságát, mellynél fogva Pécs Várossában tulajdon költségein bölcselkedést- és törvényt-tanító Intézetet állított fel; mely jeles és követésre méltó alapítványt, Ő Felsége kegyelmes megegyezésével, örök emlékül a Törvénybe iktatják.


  Vissza az oldal tetejére