1836. évi XXXIX. törvénycikk

a Ludovicea magyar katonai Intézetre folytatva tett adakozásokról

A Haza oltárára tett nemes lelkű adakozások örök emlékezetet érdemlő megesmeréséül, a magyar Ludovicea katonai Intézet számára 1827-ki Ország Gyűlésétől fogva részint kész pénzben, részint pedig kötelezvényekben tett ajánlások, az azokat tevők neveivel, 1808-ik évi 7-ik Czikkelyhez képest Törvénykönyvbe iktattatnak, mint következik:

Egy nevét elhallgató Kalocsai pap 8 for. 40 4/5 kr.
Békés Vármegye 20 for. 23 4/5 kr.
Szutsist Jósef, ugy mint hajdani Vörös István végrendelete végrehajtója 400 for. - kr.
Rajcsányi Bálint 100 for. - kr.
Festetics László, Gróf 37500 for. - kr.
Eszterházy Miklós, Herczeg 4856 for. 42 3/8 kr.
Elcz Imre Jósef, Gróf 4856 for. 42 3/8 kr.
Eszterházy Miklós Gr. mint Tatai Eszterházy Ferencz Gróf örököse 4856 for. 42 3/8 kr.
Ugyan az 4856 for. 42 3/8 kr.
Jatskovich János 20 for. - kr.
Suflay Fülöp 200 for. - kr.
Kállay Kristóf 190 for. 24 kr.
Köch Jósef 6 for. 8 1/20 kr.
Asdorfer Ferencz 400 for. - kr.
Draskovich György Gr. 1000 for. - kr.
Szabadka királyi Város 4856 for. 42 3/8 kr.
Széchényi Lajos Gróf 6800 for. - kr.
Zichy János Grófnak elmaradott özvegye, fiával Zichy János Gróffal 4856 for. 42 3/8 kr.
Hont Vármegye 19 for. - kr.
Áldássy Ignácz 1240 for. - kr.
Festetics Antal 600 for. - kr.
Rajcsányi Bálint 54 for. - kr.
Temes Vármegye 452 for. 38 4/8 kr.
Felső-Bánya Város Tanácsa 500 for. - kr.
Kassa kir. Város kötelezvényben két nevendékért 13600 for. - kr.
Ugyan ez épület felállítására 13600 for. - kr.
Battyáni János Gróf 10000 for. - kr.
Arad vármegye 18 for. 6 kr.
Rudits Jósef 5762 for. 1 2/8 kr.
Debreczen Városa 2666 for. 46 kr.
Nagy-Szombat Városa 100 for. - kr.
Fejér Vármegye 174 for. - kr.
Bihar Vármegye 3600 for. - kr.
Odry Éva, Polimberger György elmaradott Özvegye, kötelezvényben 5860 for. 33 kr.
Bács Vármegye 352 for. - kr.
Szerém Vármegye 269 - for.
Fiume kormányzói Tanácsa 200 for. - kr.
Temes Vármegye 229 for. 10 kr.
Apponyi György Gr. kötelezvényben 4856 for. 42 1/8 kr.
Radvánszky Antal 600 for. - kr.
Szepesi XVI Városok kötelezvényben 5833 for. 20 kr.
Vojnits Máté 6667 for. - kr.
Mandell Lajos Báró, kötelezvényben 10000 for. - kr.
Zárdahelyi Jósef kötelezvényben 1000 for. - kr.
Festetics Antal e végre ajánlott kerti részben és épületekben 6666 for. 40 kr.
Prietto Leopold, Budai Orvos 2456 for. - kr.
Thúróczy Jósef 1000 for. - kr.
Pest Város, a Ludovicea telkének megtoldásán kivül 13330 for. 20 kr.
Külkey Henrik, 12 darab aranyat 54 for. - kr.
Vivenot testvérek 1000 for. - kr.

  Vissza az oldal tetejére