1836. évi XLI. törvénycikk

a Pesten országos költségen felállítandó nemzeti Játékszinről

A jól elrendelt Játékszínnek a nemzeti kifejlődésre, a nyelv pallérozásának előmozdítására, és az erkölcsiség e módon is bővebb kimívelésére az Országos Rendek által elesmért jótékony hatása tekintetéből, Pesten felállíttatni óhajtott nemzeti Játékszínre nézve határoztatik:

A Buda és Pest közt felállítandó híd tárgyában kirendelt Országos Küldöttség megbizatik: hogy Ő Cs. kir. Fő-Herczegségének az Országos Nádorának Elnöksége alatt, figyelembe véve a Pesten építésben lévő Színház körülményeit, egy nemzeti diszes játékszín tervét, az ahoz kívántató költségi számolással, kidolgozza, és a hazafiakat ezen czélra teendő adakozásokra a Törvényhatóságok utján, és közvetlen is felszóllítván, ha elegendő pénzt szerezhet, a nemzeti Játékszínt Pest Városában, Cs. kir. Fő-Herczegsége az Ország Nádora által e végre kijelelt, nemzeti tulajdonná örömmel fogadott, és magyar Játékszín építésére ezennel szánt telken létrehozza; ha hogy pedig reménylett sikert nem érhetne, ezen nemzeti kívánságnak mi módon lehető legczélerányosabb eszközölhetése eránt jövő Ország-Gyűlésre kimerítő javaslatot adjon.


  Vissza az oldal tetejére