1836. évi XLIII. törvénycikk

1681-ki 55-ik törvénycikk világosíttatik

Vas Vármegyében kebeleztetett Őrségi Kerület lakosai kiváltságos jusaiktól állítólag történt erőszakos megfosztása eránti panaszainak birói elintéztethetése végett, az 1681-ki 55-dik törvénycikkely rendelete akkép világosíttatik: hogy a Panaszolkodók igazaik bebizonyítását rendes Törvény útján eszközölhessék; minek könnyebbítése végett ügyöket a Korona Ügyvédje pártolása alá veendi.


  Vissza az oldal tetejére