1840. évi XXIII. törvénycikk

az ügyészi és biztosi vallásról

Az 1563:LIII. törvénycikk kiterjesztetik a szab. kir. városok tanácsaira is olly móddal: hogy az Országnak bármelly nemes vagy nem-nemes lakosa azon tanács előtt annak rendes ülésében személyesen megjelenvén, előtte ügyészeket, sőt a II. Rész 13-dik czimje értelmében városi telkekre és polgári vagyonokra nézve teljeshatalmú biztost s vallhasson. Azon ügyészi és teljeshatalmú biztosi vallásról a szokott mód és forma szerint az illető királyi város hiteles pecsétje és jegyzői aláirás alatt kiadott hiteles ügyészt-valló-levél erőteljes legyen, és az országnak minden biróságai azt elfogadni köteleztessenek.


  Vissza az oldal tetejére