1840. évi XLVII. törvénycikk

báró Eichhoff Józsefnek hazafiusitásáról

Az Ország Rendei báró Eichhoff Józsefet, Ő cs. kir. apostoli Felségének belső titkos tanácsosát, a hannoverai királyi Guelfrendnek lovagát, a cs. kir. udvari közönséges kamarának elnökét, ki a közállomány hosszas és közhasznú szolgálata közben szerzett jeles érdemeit a magyar nemzetre nézve különösen azzal szaporította, hogy abban, hogy a Dunának rohanó áradásából eredett veszély után a sors csapásaitól sokat szenvedett város és pesti kereskedés állásának felemelésére, s így illetőleg a hazai kereskedés megcsökkenésének is elhárítására, hirtelen és különösen kedvező feltételek alatt nevezetesebb sommájú kész pénz adatott, fő és munkás részt vett - törvényes maradékaival együtt az Ország hazafiusított nemesei közé országgyülési üléssel és szavazattal is, szinte önként és az egész taksának elengedésével bevették.


  Vissza az oldal tetejére