1844. évi IV. törvénycikk

a nemesi javak birhatásának nem-nemesekre kiterjesztéséről

Az országban s kapcsolt részeiben született, állandóan lakó, s törvényesen bevett bármelly vallású nem-nemes honfiak, általuk bármi czímen eddig szerzett, vagy jövőben szerzendő nemesi javakra nézve nemesség hiánya miatti nem-birhatási ügyúton ezentúl nem háborgattathatnak.


  Vissza az oldal tetejére