1847. évi erdélyi XVI. törvénycikk

a nemtelenek személyes föl- és alperességéről

A Hármas törvénykönyv III-ik része 31-ik czimének rendelkezését jelen törvénycikk megváltoztatván, ezentul e hon minden lakói állapotbeli különbségre való tekintet nélkül, bárki ellen tulajdon személyökbeni föl- és alpereskedhetésre följogosittatnak; továbbra is fenhagyatván a földesuri pártfogási jogért vagy szegénységök tekintetéből közsegedelmezésérti folyamodhatásuk.


  Vissza az oldal tetejére