1847. évi erdélyi XVII. törvénycikk

a magyar és székely törvényhatóságokbani törvényszékek ülnökeiről

1. § A törvényszékek ülnökei a magyar és székely törvényhatóságokban évenkint fognak választatni.

2. § Ezeken és a fizetéses jegyzőkön kivül csak a törvényhatóságok fő- és kerületi tisztjei fognak a törvényszékekben eldöntő szavazattal birni.

3. § Ha választott ülnökök törvényes számmal jelen nem lennének, az elnöknek az 1791-ik évi 96. és 97-ik ideiglenes törvénycikkek értelmében továbbra is fenmarad azon joga, hogy ugyanazon törvényhatóság több ülnökei közül eldöntő szavazattal birókat a törvényes szám kiteltéig helyettesithessen; egyébiránt a 96. és 97-ik törvénycikkek erejökben hagyatván.


  Vissza az oldal tetejére