1867. évi IV. törvénycikk

a koronázott királyi Felségnek tiszteletdij ajánltatik * 

Az ország főrendei és képviselői nemcsak ősi szokásból, hanem Ő Felsége a szerencsésen megkoronázott apostoli király iránti őszinte ragaszkodásuk érzetétől is indittatva, legbensőbb örömök és legmélyebb hódolatuk jeléül koronázási tisztelet-díjat ajánlanak Ő Felségének, remélvén, hogy Ő Felsége azt szokott kegyességével fogadja.


  Vissza az oldal tetejére