1869. évi XV. törvénycikk

a magyar sorhadi csapatokhoz és a hadtengerészethez 1870. évre szükséges ujoncz- és póttartaléki jutalékok megajánlása tárgyában * 

1. § Az állandó hadsereg és hadtengerészet törvényileg szabályozott számerejének biztositására megkivántató, s az 1869-ik évi I. törvénycikk által 39,339 főre kiszámitott ujonczjutaléknak ugy az ennek póttartalékkal ellátására szükséges s ugyanezen törvénycikkben 3934 főben megállapitott póttartaléknak 1870. évre az 1868:XL. tc. 3. és 32. §-ai értelmében az 1850-, 1849- és 1848-ban szülöttekből tettleg kiállitása megszavaztatik.

2. § E törvény végrehajtása a honvédelmi ministerre bizatik.


  Vissza az oldal tetejére