1870. évi LX. törvénycikk

a Pest város északkeleti részében nyitandó főközlekedési sugárut munkálatai költségeinek fedezéséről * 

1. § A fővárosi közmunkák tanácsa által a főváros északkeleti részében tervezett nagy közlekedési sugárút létesítése végett szükséges terület megszerzésére, és ez út elkészítésére az 1870:X. tc. alapján felvett kölcsönből a munka folyamában a ministeriumnak kimutatandó szükséghez képest időnkénti részletekben 3.335,909 frt folyóvá tétetni rendeltetik.

2. § Egyszersmind utasíttatik a pénzügyminister, hogy az érintett főközlekedési sugárútat szegélyező épületekhez szükséges terület megszerezhetése végett az 1870:X. tc. alapján felvett kölcsönből a munka folyamában neki kimutatandó szükséglethez képest időnkénti részletekben a fővárosi közmunkák tanácsának kölcsönképen 4.863,812 forintot szolgáltasson ki.

3. § A fővárosi közmunkák tanácsa köteles ezen kölcsönt a szerint, a mint az abból megszerzett területet értékesíti, időnkénti részletekben azon alapnak, a melyből a kölcsön adatott, esedékes kamatjaival együtt visszatéríteni.

4. § E törvény végrehajtásával a ministerium bizatik meg.