1871. évi LXVI. törvénycikk

a pénzügyi birói hatóságnak egyes törvényszékekre ruházásáról és a pénzügyi főtörvényszék ideiglenes fentartásáról * 

1. § Az 1871:XXXI. tc. 18. §-a d) pontjában érintett ügyekre nézve, melyek eddig a pénzügyi törvényszékek hatásköréhez tartoztak, birói hatósággal egyes törvényszékek ruházandók fel.

Azokat és azoknak pénzügyi birósági területét egyelőre a ministerium határozza meg.

2. § Az 1868:XXI. tc. IV. fejezetének rendeletei, valamint az annak 108. §-a által fentartott szabályok az 1872-dik év végéig érvényben hagyatnak.

3. § A pénzügyi főtörvényszék az 1872-dik év végéig eddigi hatáskörében fentartatik.

4. § Ezen törvény végrehajtásával az igazságügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére