1872. évi XVIII. törvénycikk

a honvédzászlóaljak szaporitása tárgyában * 

1. § A honvédzászlóaljaknak az 1868-dik évi XL. tc. 12-dik és az ugyanazon évi LXI. tc. 6-dik §-ában meghatározott s az 1872. évi II-dik törvénycikk által módositott száma a 12., 13. és 14-dik számu feloszlatott határőrezred és a titeli zászlóalj területén felállitandó két zászlóaljjal szaporittatik, s ennek folytán az 1868-dik évi XL. és XLI. törvénycikkek idézett §-ainak módositásával a honvédzászlóaljak összes száma 84 helyett 86-ban állapittatik meg.

2. § E törvény végrehajtásával a honvédelmi minister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére