1872. évi XXIII. törvénycikk

a közös hadügyminiszternek 1871-re engedélyezett 300,000 frtnyi póthitel Magyarországra eső részének fedezéséről * 

Az 1872-dik évi közös költségvetést tárgyalt bizottságok által a közös hadügyministernek 1871. évre 300,000 frtnyi póthitel szavaztatván meg, ezen póthitel Magyarországra eső 90,840 frtnyi részének kiszolgáltatására a pénzügyminister felhatalmaztatik, s e czélból részére a fentebbi járulék-összegnek megfelelő póthitel engedélyeztetik.


  Vissza az oldal tetejére