1872. évi XXXI. törvénycikk

az 1873. év első negyedében viselendő közterhekről és fedezendő államkiadásokról * 

1. § A ministerium felhatalmaztatik, hogy a magyar korona országaiban jelenleg fennálló adókra és államjövedékekre vonatkozó összes törvényeket, azoknak időközben bekövetkezhető módositásaival, az 1873-ik év első negyede folytán érvényben tarthassa s azok alapján befolyó adókból és egyéb bevételekből az állam szükségletét a következő szakaszban meghatározott módon fedezhesse.

2. § A megyék, a jász-, kun-, hajdu-, szepesi XVI városi és nagy-kikindai kerületek, Kővár vidéke, a székelyszékek, Fogaras és Naszód vidéke közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásaira, valamint a királyföldi hatóságoknak adjutum salariale czimen járó államsegélyre szükséges összegek kiszolgáltatása tekintetében, az 1872. V. tc. határozatai a jelen törvény érvényben maradásának idejéig fentartatnak.

Minden egyéb kiadási tételre nézve az 1872. évi államköltségvetésről szóló 1872-iki VII. tc. rendeletei szolgálnak zsinórmértékül.

3. § Az ezek folytán teendő költségek az 1873-ik évi államköltségvetés keretébe lesznek beillesztendők.

4. § Jelen törvény hatálya az 1873-ik évi államköltségvetésről szóló törvény kihirdetése napján megszünik.

5. § Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére