1873. évi XXXII. törvénycikk

az 1868:XLI. törvénycikk 14. §-ának módositásáról * 

1. § Az 1868-ik évi XLI. törvénycikk 14. §-a következőleg módosittatik:

A honvédcsapatok rendszerint az illető vidék aratási viszonyainak tekintetbe vételével aratás és a learatott termények behordása után öt hétig tartó fegyvergyakorlatokra szóllittatnak be, olyképen mégis, hogy a legénységből senki, honvédségi szolgálatának 12 éve alatt, ha csak önkényt nem jelentkezik, öt gyakorlatnál többre be ne rendeltessék.

A hadseregben kiszolgált s a honvédségbe áthelyezett legénység csak egy fegyvergyakorlatban való részvételre köteleztetik.

Ezen gyakorlatok tartama alatt a honvédcsapatok a sorhad-testek nagyobb fegyvergyakorlataiban is részt vehetnek.

2. § E törvény végrehajtásával a honvédelmi minister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére