1873. évi XXXIX. törvénycikk

a pénzügyekre vonatkozó jogi szabályok érvényben hagyásáról * 

1. § Az 1868. XXI. tc. 100. §-nak első bekezdése, továbbá a 101., 102., 103., 105., 106. és 107. §-ok és a 108. § által fenntartott szabályok az 1874. év végeig érvényben hagyatnak.

2. § A 100., 101. és 102. §-ban emlitett első folyamodásu pénzügyi törvényszékek helyét, az 1871. LXVI. t-cz. értelmében pénzügyi birói hatósággal felruházott királyi törvényszékek, a 105. §-ban emlitett pénzügyi feltörvényszék helyét pedig az 1872. XXXVIII. tc. 2. § rendeletéhez képest a pesti királyi itélő-tábla pótolja.

3. § A jelen törvény végrehajtásával az igazságügyi minister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére