1874. évi III. törvénycikk

a pénzügyi m. kir. miniszteriumot illető 1872-ki költségvetésből fennmaradt hitelmaradványoknak az 1873-ki évnek számlájára való igénybe vétele és az előre nem látott rendkivüli kiadások fedezésére az 1873. év folyamában felmerült póthitel tárgyában * 

1. § A pénzügyminister felhatalmaztatik, hogy az 1872. évre megszavazott hitelből, és pedig:

a) Rendes kiadásokból:

a bányászati s erdészeti akadémiánál 5. 570 frtot;

b) Rendkivüli kiadásokból:

a bányászatnál és a pénzverésnél 344.349 frt
az államjószágoknál 7.200 frt
összesen 357.119 frtot

az 1873-ik év számlájára igénybe vehessen.

2. § A pénzügyminister felhatalmaztatik, hogy

a marmaros-szigeti 1872-iki tűzvész által okozott károk helyreállitására 175.800 frtot
a miskolcz-diósgyőri vasut bevégzésére és a rakoda berendezésére 83.000 frtot
összesen 258.800 frtot

az 1873-ik év számlájára fordithasson.

3. § Ezen törvény kihirdetése napjával lép érvénybe s végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére