1874. évi V. törvénycikk

az 1872. évi közösügyi költségekre a magyar korona országai által pótlólag fizetendő összeg fedezéséről * 

Az 1873-ik évi közös költségvetést tárgyalt bizottságok által az 1872-ik évi közösügyi tulkiadások fedezhetésére póthitelképen 1,502.360 frt szavaztatván meg, ezen póthitel Magyarországra eső 454.914 frt 61 krnyi részének kiszolgáltatására a pénzügyminister felhatalmaztatik s e czélból részére a fennebbi járulékösszegnek megfelelő póthitel engedélyeztetik.


  Vissza az oldal tetejére