1874. évi VII. törvénycikk

az erdélyi katonai kórházak után az 1873. és 1874. évi bértöbbletek fedezésére szükséges póthitelről * 

1. § A Kolozsvárott, Fogarason, Marosvásárhelytt, Beszterczén és Brassóban a beteg katonák gyógyithatása végett korábbi időtől fogva szerződésileg bérelt házakért a katonai téritési dijain felül fizetendő bértöbbletek pótlására a honvédelmi minister javadalma számára kivételesen, és pedig:

az 1873-ik évre 14.208 frt 66 kr.
az 1874-ik évre 12.914 frt 98 kr.
összesen 27.123 frt 64 kr.

vagyis huszonhétezer százhuszonhárom frt 64 kr. póthitelképen engedélyeztetik.

2. § Ezen törvény végrehajtásával a m. kir. pénzügyi és honvédelmi ministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére