1874. évi X. törvénycikk

a magyar határőrvidéki törvénykezés ujjászervezése folytán felmerült költségek fedezéséről * 

Az ujonnan szervezett határőrvidéki biróságok és ügyészségek rendes szükségleteinek, ugy az ujjászervezés rendkivüli költségeinek fedezésére az 1872-ik évi államköltségvetésről szóló 1872. évi VII. törvénycikkben a magyar határőrvidéki törvénykezésre megszavazott 73. 108 forint kiadásán felül az

A) XX. fejezet 11. czime alatt 13,091 frt
és a b) X. fejezet 6. czime alatt 23.650 frt
összesen 36.741 frt

tett tulkiadásra nézve a felmentés az igazságügyérnek megadatik.


  Vissza az oldal tetejére