1874. évi XXXI. törvénycikk

a métermérték behozataláról szóló törvény keresztülvitele czéljából az 1874. évre szükséges póthitelről * 

1. § Az állami központi mértékhitelesitő bizottság felállitása, felszerelése és működésének lehetővé tétele czéljából szükségessé vált költségek fejében a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister rendelkezésére a folyó 1874-ik évre huszonnyolcz ezer négyszáz forint rendkivüli póthitel nyittatik.

2. § A törvényhatóságok és a mértékhitelesitő hivatalok számára szükséges mintamértékek, mintasulyok és hitelesitési készletek beszerzésére a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister rendelkezésére előlegkép százezer forintnyi rendkivüli póthitel nyittatik.

A mintamértékek, mintasulyok és hitelesitési készletek ára az illető törvényhatóságok részéről legkésőbb az 1876-ik év végéig megtéritendő.

Az 1. és 2. §-okban megajánlott összegek az állam rendkivüli bevételeiből fedezendők.

3. § Ezen törvény végrehajtásával a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi, valamint a pénzügyi ministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére