1874. évi XXXVI. törvénycikk

az 1875. év I. negyedében viselendő közterhekről és fedezendő államköltségekről * 

1. § A ministerium felhatalmaztatik, hogy a magyar korona országaiban jelenleg fennálló adókra és államjövedékekre vonatkozó összes törvényeket, azoknak időközben bekövetkezhető módositásaival, az 1875. év I-ső negyede folytán érvényben tarthassa, s az azok alapján befolyó adókból és egyéb bevételekből az állam szükségletét a következő szakaszban meghatározott módon fedezhesse.

2. § A kiadási tételekre nézve az 1874. évi államköltségvetésről szóló 1873:XXXV. tc. rendeletei szolgálnak zsinórmértékül, azon hozzáadással, hogy az 1872-ik év XXXII. tc. alapján felvett 54 millió ezüst forint névértékű államkölcsön első törlesztési részlete 852,600 frttal, valamint az 1874. évi XIV. tc. alapján felvett 76 1/2 millió forint ezüst kölcsön után 1875-ik évi február 1-én lejáró 2.409,750 frt félévi 6% kamat is a kiadási tételekhez sorozandók.

3. § Az ezek folytán teendő költségek az 1875. évi államköltségvetés keretébe lesznek beillesztendők.

4. § Jelen törvény hatálya az 1875. évi államköltségvetésről szóló törvény kihirdetése napján megszünik.

5. § Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére