1875. évi II. törvénycikk

az 1848. évi V. törvénycikk 5. § A) pontja némely tételeinek módositásáról * 

1. § A pestmegyei szent-endrei választókerülethez tartozó Ó-Buda és Margit-sziget ezen kerülettől elszakittatván, az 1872. évi XXXVI. tc. által alakitott Budapest főváros választókerületeibe oly módon osztatnak be, hogy Ó-Buda a budai második választókerülethez, a Margit-sziget pedig a pesti lipótvárosi választókerülethez csatoltatik.

2. § Várad-Váralja és a Várad-Velencze városrészek, melyek jelenleg a biharmegyei bihari választókerülethez tartoznak, ezen kerülettől elszakittatván, a nagy-váradi választókerülethez csatoltatnak, e szerint Nagy-Várad-Ujváros, Várad-Olaszi, Várad-Váralja és Várad-Velencze városrészekből egyesitett és törvényhatósági joggal felruházott Nagy-Várad város választ egy képviselőt.

3. § A pestmegyei szent-endrei és a biharmegyei bihari választókerületek érintetlenül hagyott részei ezentul is egy-egy képviselőt választanak.

4. § Ezen törvény végrehajtásával a belügyminister bizatik meg.