1875. évi XIV. törvénycikk

a külföldi dohányért fizetendő engedélyi illeték megváltoztatása iránt * 

Az 1853. évi általános vám-árszabály 8-ik tétele melletti jegyzetben a külföldi dohány bevitelénél fizetendő engedélyi illetékről foglalt határozmányok a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok, valamint a magyar korona országainak pénzügyministeriumai közt előzőleg történt megállapodás folytán következőkép változtattatnak meg:

1. § Külföldi dohány bevitelénél a vámdijon kivül még az engedélyi illeték fizetendő, s pedig:

szivarok és szivarkákért 5 frt 50 kr. -ral 500 tiszta sulyu grammért;

más dohánygyártmányokért 4 frt 20 kr. -ral 500 tiszta sulyu grammért;

nyers dohányért 3 frt 50 kr. -ral 500 tiszta sulyu grammért.

Az általános vám-árszabály 8-ik tételének minden egyéb határozmányai érvényben maradnak.

2. § Ezen törvény 1875. évi julius 1-jével lép hatályba.

3. § Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére