1875. évi XXXI. törvénycikk

az 1874. évi XXXV. tc. életbeléptetésének elhalasztásáról * 

1. § Az 1874-ik évi XXXV. törvénycikk 1875-ik évi augusztus 1-én lép hatályba.

2. § Ezen törvény végrehajtásával az igazságügyminister bizatik meg.