1875. évi XXXIV. törvénycikk

a budapesti nemzeti szinház homlokzatának és bérházának kiépitéséről, az arra szükséges törlesztési kölcsönnek és a bérház adómentességének engedélyezéséről * 

1. § A budapesti nemzeti szinház homlokzatának és bérházának kiépitése iránt eddig tett intézkedések helybenhagyatnak.

2. § A belügyminister felhatalmaztatik, hogy a budapesti nemzeti szinház homlokzatának és bérházának teljes kiépitésére, a bérháznak és telkének, valamint a szinházi alap tulajdonát képező városligeti teleknek jelzálogi leköthetése mellett a házbérjövedelemből 30 év alatt törlesztendő 300,000 frtos kölcsönt vehessen föl.

A házbérnek az évi kamaton és törlesztési járadékon tul fenmaradó része, valamint a városligeti teleknek jövedelme is a szinháznak évenkint járó 27,300 frtnyi segély fedezésére forditandó.

3. § A budapesti nemzeti szinház bérháza a kölcsönszerződés keltétől számitandó 30 évre az állami és községi adók alól fölmentetik.

4. § Jelen törvény végrehajtásával a belügy- és pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére