1875. évi XLVI. törvénycikk

a szeszadó iránti törvény és szabályok adómentes pálinkafőzésről szóló 89. §-ának az 1876. évi január 1-jével a polgárositott bánát határőrvidék és titeli zászlóalj valamennyi lakosára való kiterjesztése tárgyában * 

1. § Az 1873. évi XXVII. tc. 2-ik § c) és XXVIII. tc. 2. § b) pontja alatt törvénybe igtatott 1872 junius 9-én kelt királyi leirat 17. §-ában emlitett és további intézkedésig fentartott 1852. évi október 15-én kelt legfelsőbb elhatározás, az 1876. évi január 1-jétől kezdve hatályon kivül helyeztetik és a fennemlitett naptól fogva a szeszadó iránti törvény és szabályok adómentes pálinkafőzésről szóló 89. §-ának szabványai a polgárositott bánáti határőrvidék és titeli zászlóalj valamennyi lakosára kiterjesztetnek.

2. § Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére